• Tuulivoimalat
  • Tuulivoimalat

    Säännölliset tarkastukset pidentävät voimalan ikää

Tuulivoimalat

Tehtävämme on varmistaa säännöllisillä tarkastuksilla sekä tuulivoimalan toimintakunto että huolto-organisaation toiminta.

Tarkastussisältömme on muotoutunut satojen tehtyjen tarkastusten aikana ja luonnollisesti räätälöimme tarkastuksen myös voimalatyypin tai asiakkaan toiveiden mukaiseksi.

Dokumentaation ja voimalakäynnin aikana tehtävässä tarkastuksessa pyritään löytämään akuutit puutteet voimalassa sekä mahdolliset elinkaareen vaikuttavat asiat. Visuaalisen tarkastuksen lisäksi suoritamme tarpeen mukaan erikoistarkastuksia ja -mittauksia, muiden muassa voimalinjan endoskopiatarkastuksia, linjausmittauksia, lämpökamerakuvaksia sekä värähtelymittauksia.

Olemme tarkastaneet satoja tuulivoimaloita kaikilta suurimmilta valmistajilta, Vestas, Siemens-Gamesa, Nordex, Energon, GE-Alstom, Hyundai, WinWinD.